Imię: Nieznane Nazwisko: Żurawin

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Żurawin
 • Brak informacji
 • Warszawa
 • Nieznana
 • Współpracownik Gestapo. W Hotelu Polskim pomagał Niemcom w kontaktach z Żydami. Zawiązał się "komitet" składający się m. in. z Lolka Skosowskiego i Knigla. "Komitet" miał swoich żydowskich i polskich pomocników, którzy werbowali chętnych do emigracji. Kandydaci płacili tysiące złotych za dopisanie do listy.

 • Hotel Polski
 • kolaboracja
 • gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi
 • 222