Relacja 301-2277; w Archiwum ŻIH

  • Samuel
  • Elper
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • poruszane różne problemy getta warszawskiego, ale pobieżnie, raczej fakty znane, 11 stron