Imię: Nieznane Nazwisko: Wizenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wizenberg
  • Przewodniczący komisji obywatelskiej , można było się odwołać od zbyt wysokiego podatku na rzecz uchodźców.

  • Judenrat
  • Elper, Samuel, relacja 301-2277