Imię: Maria Nazwisko: Margulies

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Margulies
  • Z ramienia Gminy dzieliła pracę, którą Niemcy dawali do wykonania szopom.- I poł 41.

  • Judenrat
  • Elper, Samuel, relacja 301-2277