Imię: Nieznane Nazwisko: Chołodenko

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chołodenko
  • urzędnik Komisji Wytwórczości.

  • Judenrat
  • Elper, Samuel, relacja 301-2277