Imię: Nieznane Nazwisko: Hermanowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Hermanowa
  • doktor, brała udział w turnieju szachowym w lutym i marcu 42

  • wokół autora
  • Elper, Samuel, relacja 301-2277