Walka bez cienia nadziei

 • Israel
 • Gutman
 • Warszawa
 • 1998
 • opracowanie historyczne
 • tak
 • nie
 • hebrajski
 • sfiszkowane są tylko fragmenty książki; chodzi o orientację, gdzie można znaleźć informacje na dany temat

 • Powiązani ludzie:

  • Kleinbaum Mosze

   "działacz ruchu syjonistycznego; odegrał później istotną rolę w tworzeniu żydowskich sił obronnych w Palestynie...

  • Karmi Aaron

   należał do grupy bojowej Eliezera Gellera, którą 30 kwietnia 1943 wyprowadziła z getta Reginka Fuden, zostawił relację

  • Koerner Mosze

   "senator, inżynier, działacz syjonistyczny; wyjechał z Polski (wraz z Hartglasem i innymi działaczami syjonisty...

  • Krüger Friedrich Wilhelm

   wyższy dowódca SS i policji, odpowiadał za bezpieczeństwo, porządek i organizację pracy żydowskiej w GG

  • Kapłan Józef

   "jeden z najwybitniejszych działaczy podziemia, współzałożyciel ŻOB; aresztowany podczas wpadki 3 września 1942...

  • Karski Kozielewski Jan

   Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pod koniec lat trzydziestych pracował w polskiej służbie dyplomaty...

  • Szulc Natan

   jeden z przywódców ŻZW

  • Sirota Gerszon

   słynny kantor Wielkiej Synagogi na Tłomackiem

  • Schiper Ignacy

   "powszechnie znany i szanowany historyk żydowski; na zebraniu działaczy podziemia 23 lipca 1942 występował prze...

  • Szejngut Tuwia

   łącznik ŻOB, wyprowadził grupę powstańców, która trafiła potem do lasu pod Łomiankami

  • Peltel-Międzyrzecka Feiga

   łączniczka ŻOB, autorka wspomnieńBywała w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4, w którym odbywały si...

  • Wahrhaftig Zorach

   działacz partii religinych syjonistów Mizrachi

  • Weiss Abraham

   "działacz religijnej partii Mizrachi; "

  • Weichert Michał

   "dr; reprezentował Żydów w Naczelnej Radzie Opiekuńczej, powołanej na początku 1941, z siedzibą w Krakowie"

  • Wdowiński Dawid

   "starszy wiekiem działacz ruchu rewizjonistycznego (utworzonej przez Włodzimierza Żabotyńskiego Nowej Organizac...

  • Wilner Izrael Chaim

   W getcie kierował kibucem na ul. Nalewki 23. Wysłany z misją do Krakowa i Częstochowy pod koniec 1942. Łącznik ŻOB z...

  • Woliński Henryk

   prawnik, stał na czele powstałego 1 lutego 1942 r. Referatu Żydowskiego AK, utrzymywał kontakty z podziemiem żydowskim

  • Nissenbaum Icchak

   rabin, znany przywódca religijnych syjonistów, wypracował w getcie pojęcie “kidusz haHajim” - [uświęcenie życia]

  • Lewin Icchak Meir

   rabin, zięć rabina z Góry Kalwarii

  • Landau Aleksander

   "właściciel warsztatu stolarskiego na Gęsiej 30 (wraz z bratem),w przeddzień deportacji przejętego pod zarząd n...

  • Landau Margalit

   18-letnia córka Aleksandra Landaua (szop OBW), członkini Haszomer Hacair, pośredniczka w kontaktach między organizac...

  • Lewartowski-Finkelstein Józef

   "przywódca komunistów w getcie; zatrudniony w szopie OBW"

  • Leński Mordechaj

   "miejski lekarz getta; pozostawił wspomnienia (?), pamiętnik (?) cytowany przez Gutmana bez podania źródła (opi...

  • Lejkin Jakub

   z zawodu adwokat, zastępca komendanta policji żydowskiej, podczas deportacji dowodził policją żydowską, wsławił się...

  • Lent Szanan

   siedemnastoletni bojownik ŻOB, zginął 3.05.43 podczas obrony bunkra przy ul. Franciszkańskiej 30

  • Lerer Cypora

   dwudziestotrzyletnia bojowniczka ŻOB, zginęła 3.05.43 w czasie obrony bunkra przy Franciszkańskiej 30

  • Lubetkin Cywia

   od młodości czynna w młodzieżowej organizacji syjonistyczno-socjalistycznej “Dror-Freiheit”, członkini komendy ŻOB,...

  • Goldstein Bernard

   "aktywista Bundu w warszawskim getcie; autor wspomnień (cyt. przez Gutmana)"

  • Gitterman Icchak

   dyrektor oddziału Jointu w warszawskim getcie

  • Grabowski Henryk

   polski harcerz, wysłany z Warszawy do Wilna dla nawiązania kontaktów z tamtejszym ruchem młodzieżowym, współdziałał...

  • Grzybkowski Arie

   policjant żydowski, współpracujący z podziemiem, po aresztowaniu Józefa Kapłana 3.09.42 obserwował Pawiak, by stwier...

  • Grobas Mordechaj

   bojownik ŻOB, uczestniczył w wykonaniu wyroku śmierci na Jakubie Lejkinie, 29.10.42

  • Gutman Henoch

   bojowiec ŻOB, stoczył bitwę z Niemcami w domu przy Zamenhofa, w grupie pod dowódctwem Cukiermana, w akcji sytczniowe...

  • Gaik Władysław (Tadeusz?)

   z GL, ps. "Krzaczek", przeprowadził grupę bojowców ŻOB z getta na stronę aryjską, trafili do lasu w okolic...

  • Gancwajch Abraham

   ochodził z Częstochowy, był w młodości syjonistą, potem mieszkał w różnych krajach Europy, w chwili wybuchu wojny zn...

  • Geller Eliezer

   jeden z przywódców Gordonii; przed deportacją opuścił z grupą przyjaciół Warszawę, potem uznał to za błąd i po zakoń...

  • Rakower Jakub

   tragarz, dowódca grupy 10 Żydów, która 20 kwietnia 43 przedarła się przez cmentarz na stronę aryjską

  • Radziwiłł Janusz

   "książe; przewodniczył Naczelnej Radzie Opiekuńczej, powołanej na początku 1941, reprezentując w niej stronę po...

  • Rodal Leon (Arie)

   jeden z przywódców ŻZW, zginą 20 kwietnia po ataku Niemców na domy [Muranowska], na których znajowały się flagi

  • Ringelblum Emanuel

   historyk, twórca Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego

  • Ronikier Adam

   baron, przewodniczył Naczelnej Radzie Opiekuńczej, powołanej na początku 1941, reprezentując w niej stronę polską

  • Ratajzer-Rotem Symcha

   Bojowiec ŻOB, wyprowadził wraz z polskimi kanalarzami grupę bojowców z getta 9-10 maja 1943 r.

  • Różański Eliahu

   bojownik ŻOB, wykonał wyrok śmierci na Jakubie Lejkinie 29.10.42

  • Fischer Ludwig

   szef dystryktu warszawskiego GG

  • Fejner Leon

   Członek Bundu, przedstawiciel strony żydowskiej w kontaktach z polskim podziemiem.[on to rozmawiał z Karskim i oprow...

  • First Izrael

   "konfident niemieckiej policji w getcie, zwłaszcza wśród pracowników Judenratu; łącznik Judenratu z Sonderkomma...

  • Frank Hans

   gubernator GG

  • Frenkiel Paweł

   jeden z przywódców ŻZW

  • Frydman Aleksander Zysie

   "przywódca ortodoksyjnej partii religijnej Agudas Isroel; podczas zebrania działaczy podziemia 23 lipca 1942 by...

  • Friedrich Zalman

   działacz Bundu o "aryjskim wyglądzie", wysłany przez organizację, by zbadał przeznaczenie transportów podc...

  • Fuden Reginka

   jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych kurierek ŻOB

  • Frymer Chaim

   bojowiec ŻOB, uczestnik walk na rogu Miłej i Zamenhofa pierwszego dnia powstania (zostawił relację cyt. przez Gutmana)

  • Begin Menachem

   "czołowy działach syjonistycznego ruchu Betar, później przywódca prawicowej organizacji podziemnej w Palestynie...

  • Bilewski Icchak

   jeden z przywódców ŻZW

  • Batz Rudolf

   dr, oficer (Standartenführer) SS należący do personelu warszawskiego gestapo;4 listopada 1939 podjął pierwszą próbę...

  • Berliński Hersz

   "jeden ze współorganizatorów i członków sztabu ŻOB, dowódca jednej z grup bojowych Poalej Syjon-Lewicy, walczył...

  • Borzykowski Tuwia

   bojowiec ŻOB, uczestnik pierwszego starcia zbrojnego z Niemcami u zbiegu Nalewek, Gęsiej i Franciszkańskiej 19.04.43...

  • Bresław Szmuel

   Pochodził z rodziny inteligenckiej o tradycjach syjonistycznych. Od 1925 mieszkał w Warszawie. Po wybuchu wojny wyje...

  • Mayzel Maurycy

   "Przemysłowiec; w 1920 jeden z komisarzy Rady Obrony Stolicy; działacz społeczny, prezes oddziału Związku Strze...

  • Meisel Nieznane

   rabin, jeden z wybitnych przywódców Żydów warszawskich, odprawia wieczerze sederową w sowim domu podczas powstania

  • Moselman Rysiek

   Bojowiec ŻOB, wyprowadził z getta kanałami (wraz z 'Kazikiem' [Symcha Rotem]) grupę bojowców ŻOB 9-10 maja 1943 r.Dz...

  • Alter Wiktor

   "jeden z przywódców Bundu; po wyjściu z Warszawy udał się na Wschod, aresztowany przez władze sowieckie już we...

  • Alter Abraham Mordechaj

   "rabin z Góry Kalwarii (Gerer rebe); wyjechał z okupowanej Polski w przeddzień święta Pesach 1940 r. wraz z gro...

  • Anielewicz Mordechaj

   komendant ŻOB, przywódca powstania w getcie warszawskim

  • Altman Tosia

   "łączniczka Haszomer Hacair, kursowała między Warszawą a Wilnem; ocalała z zagłady bunkra Miła 18, wyprowadzona...

  • Artstein Zacharia

   bojowiec ŻOB, stoczył walkę w grupie dowodzonej przez Cukiermana w domu przy Zamenhofa podczas akcji styczniowej (18...

  • Aszer Szmul
  • Arlt Fritz

   doktor, Obersturmfuehrer SS, szef wydziału Bevoelkerungswesen und Fuersorge (Department of Population and Social Wel...

  • Arbuz Nieznane

   dawny właściciel przedsiębiorstwa wyrobów drzewnych, zamienionego na szop Hallmana, powiązany z podziemiem przez syn...

  • Hartglas Apolinary

   "czołowy polityk żydowski przedwojennej Polski, publicysta, poseł, współtwórca Bloku Mniejszości Narodowych, w...

  • Heydrich Reinhard

   szef służby bezpieczeństwa Rzeszy, ustępujący w hierarchii SS wyłącznie Himmlerowi

  • Himmler Heinrich

   szef RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

  • Hallman Nieznane

   Niemiec zarządzający szopem wyrobów drzewnych przy ul. Nowolipki

  • Hazenszprung S.

   jeden z przywódców ŻZW

  • Halberstein Eliahu

   jeden z przywódców ŻZW

  • Cukierman Icchak

   "Autor i redaktor pracy konspiracyjnej; organizator tajnego nauczania (ogólnokrajowe seminaria Droru); inspirat...

  • Czerniaków Adam

   prezes Judenratu w Warszawie

  • Iwański Henryk

   oficer AK, utrzymujący kontakt z ŻZW.Kapitan rezerwy WP. Jako uczestnik powstań śląskich musiał ukrywać się przed ge...

  • Issachar Szmul

   "szef grupy szmuglerów w bunkrze Miła 18 [Lubetkin podaje dwie wersje nazwiska: Aszer lub Issachar; natomiast H...

  • Justman Reginka

   łączniczka Drodru, schwytana na ulicy przez Niemców podczas przenoszenia broni z lokalu na Miłej do schroniska organ...

  • Zeltcer Izrael

   "jeden z nielicznych działaczy ruchu Gordonia pozostałych w getcie w czasie wielkiej akcji; uczestnik wyprawy d...

  • Zygielbojm Szmul

   "działacz Bundu; jeden z zakładników Warszawy w dnich kapitulacji oblężonej stolicy we wrześniu 1939; w końcu 1...

  • von Neumann-Neurode Karl

   "generał Wehrmachtu, wojskowy komendant Warszawy po wkroczeniu Niemców w październiku 1939; w jego imieniu SS p...

  • Ehrlich Henryk
  • Engelman Nieznane

   policjant żydowski, śledził konwój więźniów na Umschlagplatz, wśród których prowadzeni byli Józef Kapłan i Izrael Ze...