Działaność żydowskich stronnictw w mieszkaniu...

 • NIE
 • Działaność żydowskich stronnictw w mieszkaniu na Żurawiej 24/4. Od stycznia 1943 r. do końca powstania warszawskiego przywódcy CK Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4 prowadzili działalność związaną z organizowaniem zbrojnego powstania w getcie warszawskim oraz z organizowaniem pomocy Żydom zamkniętym w obozach koncentracyjnych lub ukrywających się poza gettem.
  W mieszkaniu tym odbywały się często konsultacje i systematyczne dzienne i niekiedy nocne posiedzenia członków KIK Bundu i KK, na których bywali: inż. Abrasza Blum, Icchak Cukierman ("Antek"), dr Leon Feiner, Ignacy Samsonowicz, dr Adolf Berman, Celemeński ("Celek"), Bernard Goldstein, Salo Fiszgrund, Michał Papier, Dobrowolski ("Zdzisław"), prof. dr Stanisław Liwszyc i inni.
  Ostatnie posiedzenie żydowskich stronnictw politycznych odbyło się dnia 1.08.1944. W czasie długich narad i ożywionej dyskusji wybuchło powstanie warszawskie. W związku z tym wszyscy działacze CK Bundu i KK, którzy brali udział w tym posiedzeniu, wraz z ich przywódcą drem Leonem Feinerem, przez cały okres trwającego powstania aż do zakończenia działań wojennych przebywali w tym mieszkaniu. Może dlatego wszyscy z powstania wyszli żywi.

 • 1943-01-00
 • 1944-10-00
 • do końca powstania warszawskiego
 • konspiracja żydowska
 • Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 110-112
 • Powiązani ludzie:

  • Papier Michał

   Działacz Bundu - brał udział w posiedzeniach członków Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na Żurawiej 24/4.

  • Liwszyc Stanisław

   Prof. dr Stanisław Liwszyc brał udział w posiedzeniach członków Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na Żurawi...

  • Blum Abram

   Działacz Bundu. Inżynier. Stał, w getcie w-skim, na czele szkół bundowkich przy CISzO, prowadzonych w języku jidysz....

  • Cukierman Icchak, Antek (nieodpłatna)

   bojowiec; w 44 przed powstaniem warszawskim ukrywał się w mieszkaniu M.Sawickiej na Lesznie wraz z innymi; wielka mi...

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  • Samsonowicz Ignacy

   Od stycznia 1943 r. ukrywa się w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na ul. Żurawiej 24/4.Samsonowicz był członkiem prezyd...

  • Berman Adolf

   Działacz Komitetu Żydowskiego po aryjskiej stronie.Brał udział w posiedzeniach członków Bundu i KK w mieszkaniu Euge...

  • Celemeński Jankiel

   Żyd, aktywny działacz po aryjskiej stronie w Krakowie. Na początku grudnia 1942 uratował z getta 13-letnią córkę Han...

  • Goldstein Bernard

   Należał w getcie do kierownictwa BUNDu.Był przyprowadzany z getta na posiedzenia członków Bundu i KK w mieszkaniu Eu...

  • Fiszgrund Salo

   bojowiec ,członek ŻOB - 15 listopada 44 wyprowadzony przez polskich pracowników szpitala z Bernerowa wraz z szóstką...

  • Dobrowolski Stanisław

   Kontakt Rady Pomocy Żydom w Krakowie. Do niego i jego żony Janina Wąsowiczowa zawoziła pieniądze z RPŻ.Współpracowni...

  Powiązane miejsca:

  • Żurawia 24 m. 4

   Mieszkanie Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej , które oddała do dyspozycji RPŻ i gdzie mieścił się sekretariat Rady. W...