Działaność żydowskich stronnictw w mieszkaniu...

 • NO
 • Działaność żydowskich stronnictw w mieszkaniu na Żurawiej 24/4. Od stycznia 1943 r. do końca powstania warszawskiego przywódcy CK Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4 prowadzili działalność związaną z organizowaniem zbrojnego powstania w getcie warszawskim oraz z organizowaniem pomocy Żydom zamkniętym w obozach koncentracyjnych lub ukrywających się poza gettem.
  W mieszkaniu tym odbywały się często konsultacje i systematyczne dzienne i niekiedy nocne posiedzenia członków KIK Bundu i KK, na których bywali: inż. Abrasza Blum, Icchak Cukierman ("Antek"), dr Leon Feiner, Ignacy Samsonowicz, dr Adolf Berman, Celemeński ("Celek"), Bernard Goldstein, Salo Fiszgrund, Michał Papier, Dobrowolski ("Zdzisław"), prof. dr Stanisław Liwszyc i inni.
  Ostatnie posiedzenie żydowskich stronnictw politycznych odbyło się dnia 1.08.1944. W czasie długich narad i ożywionej dyskusji wybuchło powstanie warszawskie. W związku z tym wszyscy działacze CK Bundu i KK, którzy brali udział w tym posiedzeniu, wraz z ich przywódcą drem Leonem Feinerem, przez cały okres trwającego powstania aż do zakończenia działań wojennych przebywali w tym mieszkaniu. Może dlatego wszyscy z powstania wyszli żywi.

 • 1943-01-00
 • 1944-10-00
 • do końca powstania warszawskiego
 • Jewish underground movement
 • Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 110-112
 • Related people:

  • Papier Michał

   Działacz Bundu - brał udział w posiedzeniach członków Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na Żurawiej 24/4.

  • Liwszyc Stanisław

   Prof. dr Stanisław Liwszyc brał udział w posiedzeniach członków Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na Żurawi...

  • Blum Abram

   A Bund activist. Engineer, in the Warsaw ghetto he was the headmaster of Bund schools belonging to Central Jewish Sc...

  • Cukierman Icchak, Antek (free of charge)

   a fighter; in 1944 before the Warsaw Uprising he hid in M. Sawicka's flat in Leszno together with others; great love...

  • Feiner Leon

   leader of the Bund. A member of the Jewish National Committee (ZKN) steering committee. Co-operated with Zegota (Cou...

  • Samsonowicz Ignacy

   Od stycznia 1943 r. ukrywa się w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na ul. Żurawiej 24/4.Samsonowicz był członkiem prezyd...

  • Berman Adolf

   A member of the Jewish Coordinating Committee (ZKK) on the 'Aryan side'.

  • Celemeński Jankiel

   Jew, an activist on the 'Aryan side' in Cracow. At the beginning of December 1942 he rescued Hanka Aleksandrowicz's...

  • Goldstein Bernard

   In the ghetto, he belonged to the leadership of the Bund

  • Fiszgrund Salo

   a fighter, a member of the Jewish Fighting Organization (ZOB) - on 15 November 1944, together with six other people...

  • Dobrowolski Stanisław

   Kontakt Rady Pomocy Żydom w Krakowie. Do niego i jego żony Janina Wąsowiczowa zawoziła pieniądze z RPŻ.Współpracowni...

  Related places:

  • Żurawia 24 m. 4

   Mieszkanie Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej , które oddała do dyspozycji RPŻ i gdzie mieścił się sekretariat Rady. W...