Żurawia Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Żurawia
 • 24 m. 4
 • 7 pokoi, dwa wejścia
 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • konspiracja polska, konspiracja żydowska
 • Mieszkanie Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej , które oddała do dyspozycji RPŻ i gdzie mieścił się sekretariat Rady. W mieszkaniu tym była prowadzona działalność CK Bundu i Komisji Koordynacyjnej, ukrywali się działacze polskiego podziemia i podopieczni Żydzi, przechowywano broń i dokumenty.

 • Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 110-112