Autorka zostawiła na Krasińskiego teczkę z mat...

 • NIE
 • Autorka zostawiła na Krasińskiego teczkę z materiałami zawierającymi prace Berlanda, Gąbińskiego (część I i II), Grynberga, Stacha, Hofera, chłopca - Jankla, Ptakowskiego, Auerbach (część III) i szereg innych. Na szczęście większość tych nieukrywanych materiałów odnalazła się po wojnie.

 • pisanie dziennika
 • 118, 323
 • Powiązani ludzie:

  • Temkin - Bermanowa Barbara

   Autorka "Dziennika z podziemia". Wykształcenie na poziomie średnim i podstawowym zdobyła dzięki pomocy sta...

  • Hofer Stanisław

   Pracował na cmentarzu żydowskim podczas trwania getta. Napisał o tym pracę. Znajomy Berlanda.

  • Gąbiński (Gombiński) Stanisław

   Oficer policji w getcie. Napisał pracę o działalności polcji. Przeżył wojnę Od stycznia 1943 roku ukrywał się po ary...

  • Berland Marian

   Napisał pracę o przeżyciach w okresie okupacji, która była częściowo drukowana w "Przełomie". Przeżył wojn...

  • Grynberg Zygmunt

   Lekarz warszawski. Spowinowacony z rodziną Jakuba Bermana. Ukrywał się na Marymoncie. Napisał pracę o Treblince, któ...

  • Ptakowski Nieznane

   Dziennikarz pochodzenia żydowskiego

  • Auerbach Rachela

   Absolwentka wydziału filozofii na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. W getcie pomagała dr Ringelblumowi w...

  • Nieznane Stach

   Autor prac przechowywanych przez autorkę. Osoba niezydentyfikowana (P.Sz.).

  • Nieznane Jankiel

   Chłopiec. Autor pracy przechowywanej przez autorkę. Osoba niezydentyfikowana (P.Sz.).