Imię: Zygmunt Nazwisko: Grynberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zygmunt
  • Grynberg
  • 1903 (P.Sz.)
  • 1995 (P.Sz.)
  • Lekarz warszawski. Spowinowacony z rodziną Jakuba Bermana. Ukrywał się na Marymoncie. Napisał pracę o Treblince, która zachowała się częściowo

  • wokół autora
  • 59,297, 322