Imię: Barbara Nazwisko: Temkin - Bermanowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Barbara
  • Temkin - Bermanowa
  • Temkin
  • Barbara Niedźwiedzka
  • 21 sierpnia
  • Autorka "Dziennika z podziemia". Wykształcenie na poziomie średnim i podstawowym zdobyła dzięki pomocy starszej, niewykształconej siostry. Studiowała nauki społeczne i polityczne, psychologię i pedagogikę. Należała do Poalej Syjon-Lewicy. w 1936 roku wyszła za Adolfa Bermana, od 1943 roku była działaczką żydowskiego ruchu oporu. Utworzyła w getcie bibliotekę publiczną dla dzieci.

  • autor
  • informacje na temat autorki zaczerpnięte ze wstępu.