Imię: Marian Nazwisko: Berland

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marian
  • Berland
  • Napisał pracę o przeżyciach w okresie okupacji, która była częściowo drukowana w "Przełomie". Przeżył wojną, mieszka w Warszawie (B.T.-B.).

  • wokół autora
  • autor książki "Dni długie jak wieki"

  • 118, 321-322