Imię: Stanisław Nazwisko: Gąbiński (Gombiński) (9)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Mężczyzna
 • (1) Stanisław , (2) Stanisław , (3) Stanisław , (7) Stanisław
 • (1) Gąbiński (Gombiński) , (2) Gąbiński , (3) Gombiński , (4) Gombiński , (5) Gombiński , (6) Gombiński , (7) Gombiński , (8) Gombiński , (9) Gombiński
 • (1) Jan Mawlut, (2) Gombiński, (5) Gąbiński
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Brak informacji
 • (1)

  Oficer policji w getcie. Napisał pracę o działalności polcji. Przeżył wojnę Od stycznia 1943 roku ukrywał się po aryjskiej stronie

  (2)

  Obwodowy SP, Z-ca komendanta SP.-kwiec41,lip.41.
  Przed wojną aplikant adwokacki.

  (3)

  Prawnik, po obięciu stanowiska przez Szeryńskiego wstępuje do S.P.Członek komisji weryfikacyjnej. Szef Departamentu Administracyjnego, a następnie przewodniczący sekretariatu S.P. Prowadzi dyskusje polityczne w kole, do którego należy Adler.

  (4)

  Adwokat. Zastępca szefa sekretariatu S.P.

  (5)

  apl.adwokat, wchodził w skład komisji przyjmującej do SP, szef biura daministracyjnego SP w listopadzie 40

  (6)

  adwokat z Włocławka,

  (7)

  Autor i narrator "Moich wspomnień" - w dwóch częściach, pierwszej zatytułowaniej "Ałe głach- ulice ghetta" i drugiej " Czyściec- władze ghetta". W roku 1940 szef I działu S.P

  (8)

  Policjant żydowski

  (9)

  Z ramienia KSP członek specjalnej komisji do czystki w SP. Pracował w Sekretariacie KSP po selekcji we wrześniu 42r.

  • (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) policja żydowska
  • (5) urzędnicy, policja żydowska
 • (2)

  autor wspomnień

 • (2)

  Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (3)

  Adler, Stanisław, ,

  (4, 5, 8)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  (7)

  Gombiński, Stanisław , Moje wspomnienia

  (9)

  N, N

 • (1) 118, 322, (2) [s., 183,, 184,, 185,, AAN-27,, s.18], (4) 502, s. 18, (5) 100, (6) 116, (7) str.1-22, 47, 48, 53, 55, 56, 59- 64, 94, 106-109 cz.2 str. 1,16, 29- 33, 56, 57, 60- 63 ,74,75, 78, (8) 14,str 25, (9) [s., 86,, 196]