= 24.11.41 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcman...

 • YES
 • = 24.11.41 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcmanem. Omawialiśmy sprawę podziału żywności według kategorii.

 • 1941-11-24
 • 1941-11-24
 • in the ghetto
 • administrative, business
 • economy, Germans, civil servants
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 230
 • Related people:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Gepner Abraham

   Well-known Warsaw merchant, industrialist, member of the Presidium of the Merchants' Union Headquarters, a Judenrat...

  • Sztolcman Abraham

   an engineer; member of the Judenrat. Before the war he was the secretary of the Union of Jewish Merchants in Warsaw.

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...