= 14.07.42 W sprawie dzieci w areszcie [Auersw...

 • YES
 • = 14.07.42 W sprawie dzieci w areszcie [Auerswald] zgodził się, aby je na razie umieścić w internatach aż do przygotowania zamkniętego domu poprawczego. Zwróciłem się z prośbą o zwolnienie skazańców w taki sam sposób, jak to już raz miało miejsce. Odmówił. Zaproponowałem wtedy obóz pracy na miejscu w więzieniu. Zgodził się z tym, aby Toebbens, Schultze wzgl[ędnie] szczotkarze urządzili warsztaty. Wezwałem na posiedzenie Gepnera, Rechthanda, Wielikowskiego, Lejkina, Lichtenbauma i Lindenfelda. Ostatniemu poleciłem zrobić zestawienie więźniów. Lichtenbaumowi poleciłem przygotować kosztorys budowy pawilonu na terenie więzienia, wzgl[ędnie] adaptacji budynku Gminy na Ceglanej (mykwa), Rechthandowi rozmowę ze szczotkarzami etc.

 • 1942-07-14
 • 1942-07-14
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, children, Germans, care / social welfare, Shops, prison
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 300
 • szopy

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Toebbens Walter Caspar

   A German manufacturer, managed tailor's shops in the ghetto, took part in a liquidation action, during which he was...

  • Schultz Franz Emil

   a German manufacturer who run workshops in the ghetto, involved in deliveries for the German Army

  Related places:

  • Ceglana

   A building of the Judenrat - a mikvah, there was a plan to convert it into workshops (14 July 1942)