Imię: rodzina [4 osoby] Nazwisko: Żyto

  • NIE
  • Mężczyzna
  • rodzina [4 osoby]
  • Żyto
  • Brak informacji
  • Żyd
  • W czasie okupacji korzystali z pomocy Heleny Nagórzewskiej

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc