Imię: rodzina [3 osoby] Nazwisko: Catnorscy

  • NIE
  • Mężczyzna
  • rodzina [3 osoby]
  • Catnorscy
  • Tak
  • Żyd
  • W czasie okupacji korzystali z pomocy Heleny Nagórzewskiej. Po wojnie w Australii.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc