Od lutego 1943 r. w mieszkaniu Heleny Nagórzew...

  • NIE
  • Od lutego 1943 r. w mieszkaniu Heleny Nagórzewskiej, na Szaserów 60, ukrywał się kilkuletni Waldemar Żyto, jego matka Dorota Żelazo i czteroletnia Ada Stężyc. Do mieszkania przychodził często Władysław Żelazo i korzystał pomocy Heleny. Nagórzewska pomagała również innym, których umieszczała w mieszkaniach rodziny i znajomych. W archiwach ŻIH zarejestrowani są m.in.: Halina Buchholc, rodzina Catnorskich (3 osoby), Jadwiga i Stefan Pinesowie, czteroosobowa rodzina Żyto, matka Ady Stężyc.

  • 1942-00-00
  • 1945-00-00
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa