Imię: Waldemar Nazwisko: Żelazo

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Waldemar
 • Żelazo
 • Tak
 • Warszawa getto ul. nieznana; Szaserów 60/6
 • Żyd
 • piwnica, w mieszkaniu
 • Syn Doroty i Władysława Żelazów. Razem z rodzicami był w getcie warszawskim. Po pierwszej akcji wysiedleńczej rodzice postanowili wydostać się na stronę aryjską, a przynajmniej ratować kilkuletniego Waldemara. Nie mieli znajomych po stronie aryjskiej. Władysław wychodził codziennie z getta z placówką do pracy. Któregoś dnia włożył syna do plecaka i wyniósł z getta. Chłopiec był ukrywany najpierw w piwnicy fabryki obuwia Piotrowskiego na ul. Chłodnej. Później zabrał go do siebie jeden z inżynierów z fabryki. Na początku 1943 r. Waldemar trafił do Heleny Nagórzewskiej na Grochów. W lutym dotarła tam również jego matka Dorota. Odwiedzał ich często ojciec Władysław, korzystając z pomocy Heleny. Wszyscy troje przeżyli wojnę.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • dzieci, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa