Imię: Ludwik Nazwisko: Rostkowski junior

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Ludwik
 • Rostkowski junior
 • ps. "Lutek"
 • 1918-00-00
 • 1950
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Ludwik Rostkowski jr, student III roku medycyny, wraz ze swym ojcem dr. Ludwikiem Rostkowskim współpracował z Komitetem Porozumiewawczym Lekarzy Demokratów i Socjalistów oraz z Wydziałem Lekarskim Rady Pomocy Żydom.ą. Pomagał ojcu werbować odpowiednich lekarzy specjalistów bądź pielęgniarki do wykonywania zabiegów u ukrywających się Żydów wymagających pomocy lekarskiej.
  Jest autorem artykułu "Getto a epidemia" w konspiracyjnym piśmie "Abecadło Lekarskie"

 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • choroby, konspiracja polska, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała
 • NN

  Sprawa „specjalnych” domów w dzielnicy żydowskiej

  Memoriał z apelem o pomoc dla mieszkańców tzw. domów specjalnych w getcie warszawskim. Wegetowali oni w beznadziejnych warunkach, umierając masowo wskutek głodu i epidemii.

  Raport z 23 lutego 1942 roku, dotyczący sytuacji w tzw. domach specjalnych w dzielnicy VI ŻOS. Poza tekstem właściwym zawierał 5 załączników, z których tylko jeden (nr 1) się zachował. Pozostałe to: raport o osieroconych dzieciach po wymarciu całych rodzin (nr 2); raport Komitetu Domowego z Krochmalnej 13 (nr 3); protokół z wypadku kanibalizmu (nr 4); raport o niemożności wykupienia tanich obiadów w kuchniach ludowych przez mieszkańców domów specjalnych (nr 5). Załącznik nr 1 jest autorstwa inż. B. Finkla.

  Maszynopis, s. 1-8, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

  Relacja Lucjana Dobroszyckiego „Komitet Porozumiewawczy Lekarz Demokratów i Socjalistów” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • 1-2