Warszawa - Wydział Lekarski RPŻ Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - Wydział Lekarski RPŻ
  • działania Polaków, konspiracja
  • choroby, konspiracja polska, medyczne, pomoc długotrwała
  • Wydział Lekarski RPŻ udzielał pomocy lekarskiej ukrywającym się Żydom.

  • Relacja Ludwika Rostkowskiego i Tadeusza Stępniewskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 113