Krakowskie Przedmieście Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Krakowskie Przedmieście
  • pokoik za restauracją na Krakowskim Przedmieściu
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • choroby, inna pomoc, konspiracja polska, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc od innej organizacji, pomoc od Żegoty
  • W pokoiku za restauracją na Krakowskim Przedmieściu dr Ludwik Rostkowski otrzymywał adresy chorych osób, które należało odwiedzić.

  • Relacja Ludwika Rostkowskiego i Tadeusza Stępniewskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 113