Imię: Kazimierz Nazwisko: Młynarski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Kazimierz
 • Młynarski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. n ieznana
 • Polak
 • Od 1942 r. miał pod swoja opieką, z ramienia Żegoty, kilkanaście osób pochodzenia żydowskiego m. in.: Sztarkera (Franciszek Pawlak) z żoną i synem, Sztarkera (bratnek) z żoną, panią Goldwager (Maria Kowalewska), Jadzię Majewską (prawdziwe nazwisko nieznane), Tereskę Tucholską (prawdziwe nazwisko nieznane), państwa Flitów, dr Dangidowicz (Lewandowska) z synkiem, Stanisławą Krenzler z córeczką, Tosią Staszyńską z córką. Dostarczał pieniądze 10-osobowej grupie dr Gurzowej w Warszawie.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, obcy człowiek, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty