Kazimierz Młynarski, członek Żegoty. Od 1942 r...

  • NIE
  • Kazimierz Młynarski, członek Żegoty. Od 1942 r. miał pod swoja opieką, z ramienia Żegoty, kilkanaście osób pochodzenia żydowskiego m. in.: Sztarkera (Franciszek Pawlak) z żoną i synem, Sztarkera (bratnek) z żoną, panią Goldwager (Maria Kowalewska), Jadzię Majewską (prawdziwe nazwisko nieznane), Tereskę Tucholską (prawdziwe nazwisko nieznane), państwa Flitów, dr Dangidowicz (Lewandowska) z synkiem, Stanisławą Krenzler z córeczką, Tosią Staszyńską z córką. Dostarczał pieniądze 10-osobowej grupie dr Gurzowej w Warszawie.

  • 1942-00-00
  • 1944-00-00
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc od Żegoty