Boernerowo ul. Łączności Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Boernerowo ul. Łączności
  • 15
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Kazimierza Młynarskiego.