Imię: nieznane Nazwisko: Grobelny

  • NIE
  • Mężczyzna
  • nieznane
  • Grobelny
  • 1944
  • Nie
  • Polak
  • Należał do Komitetu Żydowskiego Żegota. Dostarczał pieniądze Kazimierzowi Młynarskiemu, który opiekował się kilkunastoma osobami pochodzenia żydowskiego. Został aresztowany w Cegłowie, więziony w Mińsku Mazowiecki. Po ciężkiej chorobie zmarł.

  • działania Polaków, śmierć
  • pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty