Imię: Cywia Nazwisko: Lubetkin (8)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Kobieta
 • (1) Cywia , (2) Cywia , (3) Cywia , (4) Cywia , (5) Cywia,Celina , (6) Cywia , (7) Cywia , (8) Cywia
 • (1) Lubetkin , (2) Lubetkin , (3) Lubetkin , (4) Lubetkin , (5) Lubetkin , (6) Lubetkin , (7) Lubetkin , (8) Lubetkin-Zuckermann
 • (1) Celina, (4) Celina (P.Sz.), (8) Celina Lubetkin
 • (5) 1978-11-07
 • (4) 1914 (P.Sz.), (5) 1914
 • (4) 1978 (P.Sz.), (8) 1978
 • (5) Polesie
 • (5, 8) Izrael
  • (1) Tak
 • (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) Brak informacji, (3) Z Warszawy
  • (1) Żyd
  • (3) Żyd
 • (1)

  Stała na czele, wraz ze swoim mężem Antkiem Cukiermanem, organizacji młodzieżowej DROR. W getcie była członkiem komisji powtałego tam bloku antyfaszystowskiego, którego zadaniem było organizowanie pomocy dla ofiar faszyzmu.Wraz z mężem walczyła w rejonie Starego Miasta w szeregach AL w czasie powstania w-skiego. Kanałami przedostali się po upadku Starego miasta na Żolibórz

  (2)

  Razem z I. Cukiermanem i I. Gitermanem prosili J. Barskiego o pozwolenie na utworzenie tajnych koszar dla przygotowującej opór młodzieży. Utworzyli taką placówkę na Zamenhofa 56 w budynku Centosu.

  (3)

  Znajdowała się w bunkrze na Promyka. Została stamtąd wyprowadzona 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na Boernerowie.

  (4)

  Działaczka Droru i he´Chaluc. Podczas wojny działała w konspiracji getta warszawskiego, podzcas powstania w getcie - w dowództwie ŻOB-u. Z getta wyszła kanałami. W Powstaniu warszawskim walczyła w oddziale AL na Starówce i Żoliborzu. Po wojnie zamieszkała w Izraelu.

  (5)

  Ojciec jej był właścicielem sklepu, Cywia ukończyła polską szkołę podstawową. Związała się z ruchem chalucowym, była członkiem Droru. W 1938 przeniosła się do Warszawy i tam działała w centralnym komitecie Hechaluc. W 39 r.była delegatką na Swiatowy Kongres Syjonistyczny w Genewie. Wróciła do Warszawy pod koniec sierpnia. Do stycznia 40 przebywała we Lwowie, następnie przyjechała do Warszawy. Budowała podziemną organizację oporu w getcie. Podczas powstania była w dowództwie ŻOBu. 10 maja wyszła kanałami na aryjską stronę. Ukrywała się m.in. na Pańskiej 5, na Leszno 18. Brała udział w powstaniu warszawskim, walczyła w oddziale AL na Starówce. Po powstaniu ukrywała się m.in na Proyka 43. W 1946 wyjechała na Kongres Syjonistyczny do Bazylei a stamtąd do Palestyny. Żyła w kibucu Bohaterów Getta.

  (6)

  działaczka Droru, wybrana 28 lipca 42 do komendy ruchu oporu

  (7)

  Członek ścisłego kierownictwa ŻOB, należała do przywódców powstania. Po ucieczce z getta ukrywała się m.in. w kryjówce przy Leszno 18 u Wojciechowskiego (?) wraz z M.Edelmanem,Rivką Rozenstein, Bernardem Goldsteinem.

  (8)

  Od młodych lat czynna w młodzieżowej organizacji syjonistyczno-socjalistycznej "Dror-Freiheit". Brała udział w posiedzeniu "Hechaluc" w pierwszych dniach wielkiej akcji, na którym omawiana była sprawa oporu. Członkini Naczelnej Komendy ŻOB-u. Walczyła w getcie i w ramach ŻOB-u brała udział w powstaniu warszawskim w 1944 r.

  • (3) działania Polaków, pomoc
  • (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) działacze
  • (2) działacze, młodzież
  • (3) inna pomoc, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów
 • (2)

  Barski, Józef, Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji

  (8)

  Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • (1) Str. 5 – 6 , (2) [s., 13], (3) 212, (4) 59, 297, (5) 70,71,73,95,156,239, (6) 80, (7) 235,289,298, (8) 144