Na ul. Nowolipki 68 mieścił się szkoła im. Bor...

 • TAK
 • Na ul. Nowolipki 68 mieścił się szkoła im. Borochowa. Była ona ,,oczkiem w głowie" dla partii Poalej Syjon- Lewica. Była to jedna z wzorcowych szkół w getcie w-skim, również w czasach nauczania tajnego stała na wysokim poziomie. Szkołą kierowali Fela Herclich, Natan Solar, Izrael Lichtensztajn. Tu również mieściła się kuchnia dla dzieci. Tu prowadzono również nielegalne prace partyjne, drukowano nielegalną prasę. Mieściła się też tu centrala baza archiwum Ringelbluma

 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, kuchnie ludowe, szkoły
 • 192
 • Powiązani ludzie:

  • Herclich - Blit Fajga

   Nauczycielka we wzorcowej szkole Borochowa w getcie w-skim

  • Folman Wolf

   Architekt. Był aktywnym członkiem DRORu i Poalej Syjon. Przez pewien czas działał w getcie. Przeszedł na aryjską str...

  • Kramarz Meir

   Stolarz, członek Poalej Syjon Lewica.W getcie był instruktorem w antyfaszystowskim bloku. Był żołnierzem wojska pols...

  • Lubetkin Cywia

   Stała na czele, wraz ze swoim mężem Antkiem Cukiermanem, organizacji młodzieżowej DROR. W getcie była członkiem komi...

  • Smolar Natan

   Kierował i uczył w szkole Borochowa. Był działaczem Poalej Syjon -Lewca. W w-skim getcie pomagał w popularyzowaniu w...

  Powiązane miejsca:

  • Nowolipki 68

   Szkoła Borochowa należąca do CISzO. Odbywały się tu próbne przedstawienia przygotowywane na "miesiąc dziecka&qu...