Pamiętniki Żydów 302-199; w Archiwum ŻIH

 • Kazimierz
 • Syłkiewicz
 • pamiętnik
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Kazimierz Syłkiewicz (Józef Żyłkiewicz) pracuje jako sanitariusz w szpitalu PCK na Boernerowie. Relacjonuje historię pomocy, jakiej ekipa ratowników, do której należał on sam i jego żona, Maria Syłkiewicz, udzieliła grupie Żydów, ukrywających się w bunkrze na ul. Promyka 3. Byli wśród nich Zygmunt Warman, Marek Edelman, Cywia Lubetkin i Tosia Goliborska. Dyrektor szpitala, dr Stanisław Śwital decyduje się wysłać grupę sanitariuszy, poruszony prośbą Ali Margolis, która dociera na Boernerowo i relacjonuje sytuację. Żydów udaje się wyprowadzić z piwnicy i przetransportować do szpitala, w dużej mierze dzięki zimnej krwi i świetnej znajomości niemieckiego Marii Syłkiewicz.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl