Promyka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Żoliborz
 • Promyka
 • 3
 • Bunkier
 • piwnica
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc jednorazowa, pomoc od innej organizacji, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Ekipa sanitariuszy z Marią i Kazimierzem Syłkiewiczami dociera na Żoliborz, wyprowadzają z bunkra Marka Edelmana i inne ukrywające się tam osoby.

 • Str. 4 – 5