szpital św. Stanisława na Woli Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Wola
 • szpital św. Stanisława na Woli
 • inna
 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • W szpitalu św. Stanisława na Woli została umieszczona grupa bojowa 34 Żydów po upadku powstania w getcie.
  Ukrywał się tam też dr Grzegorz Fedorowski i inne osoby pochodzenia żydowskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Grzegorza Fedorowskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176, 177