Given name: Jerzy Family name: Kowalski

 • NO
 • Male
 • Jerzy
 • Kowalski
 • Yes
 • From Warsaw
 • no information
 • Jewish
 • higher
 • Ukrywa się w czasie okupacji z synem Aleksandrem. Znajomy z Krakowa kieruje ich do Bronisława Majewskiego, byłego oficera WP, działającego w Ruchu Oporu. Majewski wyrabia im aryjskie dokumenty; wystawia im także karty zameldowania datowane na rok wstecz, w tym czasie Warszawa jest już bowiem miastem zamkniętym. Kowalscy mogą liczyć na bezinteresowne wsparcie Majewskiego do wybuchu powstania warszawskiego, pomaga im bezinteresownie. Kowalski po zakończeniu wojny jest naczelnikiem wydziału w Ministerstwie Przemysłu Drzewnego.

 • deportation
 • Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
 • atmosphere , children, other help, Polish underground movement , long-lasting help, individual help , material help , with Aryan documents
 • Str. 3