Given name: Emil Family name: Kaliski

 • NO
 • Male
 • Emil
 • Kaliski
 • Yes
 • From Warsaw
 • no information
 • Warszawa
 • Wrocław, pl. Solny 16; Noakowskiego 27
 • Jewish
 • higher
 • Emil Kaliski, inżynier architekt, urbanista, w czasie okupacji dostaje wsparcie ze strony Bronisława Majewskiego, byłego oficera WP, działającego w Ruchu Oporu. Majewski zatrudniony w Wydziale Ewidencji Ludności warszawskiego Zarządu Miejskiego, załatwia mu aryjskie dokumenty i pomaga przez cały okres okupacji.

 • administrative, Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
 • atmosphere , other help, Polish underground movement , long-lasting help, individual help , material help , with Aryan documents
 • str. 6