Imię: Marceli Nazwisko: Godlewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marceli
  • Godlewski
  • ksiądz, proboszcz parafii Wszystkich świętych, mieszkał w Aninie i 2 razy w tyg. dojeżdżał do kościoła, gdz kolejka była popsuta - szedł piechotą mimo 70 lat, na pocz. I akcji załatwił, że mieszkańcy Parafii zostali przyjęci do szopu Toebbensa

  • religia
  • Hermelin, Rudolf, relacja 301-4151