Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  • Emanuel
  • Ringelblum
  • Warszawa
  • 1983
  • kronika
  • tak
  • tak
  • żydowski
  • Książka sfiszkowana do końca czerwca 1942 r.