Imię: Owsiej Nazwisko: Aronson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Owsiej
  • Aronson
  • Podobwodowy w Rezerwie SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 21,, AAN-27,, s.4]