Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • 20
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • lekarze, Polacy, śmierć
  • Dom prywatny, w 1942 wkraczają do niego Niemcy, zabijają kilku niewinnych mężczyzn i przez przypadek także aryjskiego lekarza.

  • str.31