Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • 20
 • mieszkanie antykwariusza Szulberga
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • lekarze, śmierć
 • w 1. dniu akcji zastrzelono tu prof. Raszeję podczas operacji Sulbergowej

  Winno być Chłodna 26-SK

 • Rozin, Estera, relacja 301-4511