Given name: Salomon Family name: Niewiażski

 • NO
 • Male
 • Salomon
 • Niewiażski
 • Niewiarski, Niewiazski
 • Yes
 • Not in Warsaw
 • Łódź
 • Otwock, Świder, Warszawa ul. Stalowa 39/41
 • Jewish
 • in an apartment
 • other danger
 • Po ucieczce z Łodzi do Warszawy w 1939 Salomon Niewiażski wynajął mieszkanie w Otwocku od p. Słonimskich. Później musieli przeprowadzić się do otwockiego getta. Rodzina uciekła stamtąd w dniu likwidacji getta, i znów znalazła schronienie u Słonimskich, w zarządzanym przez nich domu w Świdrze. Byli tam szantażowani, wówczas Słonimski przeprowadził ich do innego swojego mieszkania - na Pradze.
  W czasie powstania Salomon Niewiażski został schwytany i wysłany do Mauthausen. Po wojnie mieszkał w Paryżu.

  Salomon Niewiażski, po likwidacji getta otwockiego, wraz z ojcem, bratem Szymonem, siostrą Eugenią Braudo, szwagrem Adamem Zawadzkim, siostrą Cecylią i jej mężem Michałem Aszem ukrywał się na ul. Stalowej 39/41 w mieszkaniu pana Stefana Słonimskiego.

 • Poles operations, housing, help
 • contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence , acquaintances
 • W aktach sprawy przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim znajduje się jego oświadczenie, przysłane z Paryża, opisujące wojenne losy rodziny Niewiażsklch i rolę Słonimskich w ich uratowaniu.