Nieznana [Świder] From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Nieznana [Świder]
  • deportation
  • private life / daily life
  • Poles, aid, around the author, deportation
  • Mieszkanie , którym Słonimscy zarządzali w Świdrze, i gdzie schroniła się rodzina Niewiażskich w czasie likwidacji otwockiego getta.

  • s. 29