Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Warszawie, GK 384/16, Łucja i Stefan Słonimscy

  • judicial documents
  • no
  • after the war
  • Akta w sprawie Słonimskiego Stefana i Słonimskiej Łucji podejrz. z art. 1 par. 2 dekr,. z dn. 31.08.1944
    Stara sygnatura IIS 91/50.
    Warianty nazwiska: Słonimski/Słoniński/Słomiński Stefa, Słonimska/Słonińska/Słomińska Łucja