Given name: Eugenia Family name: Braudo

 • NO
 • Female
 • Eugenia
 • Braudo
 • Niewiażska
 • Yes
 • Not in Warsaw
 • Łódź
 • Otwock, Świder, Warszawa ul. Stalowa 39/41
 • Jewish
 • in an apartment
 • other danger, recognition
 • Po ucieczce z Łodzi do Warszawy w 1939 r. Eugenia Braudo zamieszkała z rodziną w Otwocku, w mieszkaniu wynajętym od p. Słonimskich. Później musieli przeprowadzić się do otwockiego getta. Rodzina uciekła stamtąd w dniu likwidacji getta, i znów znalazła schronienie u Słonimskich, w zarządzanym przez nich domu w Świdrze. Byli tam szantażowani, wówczas Słonimski przeprowadził ich do innego swojego mieszkania - na Pradze.
  Eugenia Niewiażska, po likwidacji getta otwockiego, ukrywała się wraz z ojcem, dwoma braćmi Szymonem i Salomonem, szwagrem Adamem Zawadzkim, siostrą Cecylią i szwagrem Michałem Aszem na u. Stalowej 39/41.
  Po wojnie wyjechała do Paryża.

 • Poles operations, housing, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , acquaintances
 • W aktach sprawy przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim znajduje się jej oświadczenie, przysłane z Paryża, opisujące wojenne losy rodziny Niewiażsklch i rolę Słonimskich w ich uratowaniu.