Given name: Cecylia Family name: Asz

 • NO
 • Female
 • Cecylia
 • Asz
 • Niewiażska
 • sierpień 1944
 • No
 • Not in Warsaw
 • Łódź
 • Otwock, Świder, Warszawa ul. Stalowa 39/41
 • Jewish
 • in an apartment
 • other danger
 • Po ucieczce z Łodzi do Warszawy w 1939 r. Cecylia Asz zamieszkała z rodziną w Otwocku, w mieszkaniu wynajętym od p. Słonimskich. Później musieli przeprowadzić się do otwockiego getta. Rodzina uciekła stamtąd w dniu likwidacji getta, i znów znalazła schronienie u Słonimskich, w zarządzanym przez nich domu w Świdrze. Byli tam szantażowani, wówczas Słonimski przeprowadził ich do innego swojego mieszkania - na Pradze. Cecylia ukrywała się wraz z mężem Michałem i innymi krewnymi, w mieszkaniu w Warszawie na ul. Stalowej 39/41. Zginęła w sierpniu 1944 na skutek uderzenia pocisku w dom.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing, help, death
 • contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , acquaintances