Given name: Michał Family name: Asz

 • NO
 • Male
 • Michał
 • Asz
 • 1944-1945
 • No
 • Not in Warsaw
 • Łódź
 • Otwock, Świder, Warszawa ul. Stalowa 39/41
 • Jewish
 • in an apartment
 • other danger, recognition
 • Po ucieczce z Łodzi do Warszawy w 1939 r. Michał Asz zamieszkał z rodziną swojej żony w Otwocku, w mieszkaniu wynajętym od p. Słonimskich. Później musieli przeprowadzić się do otwockiego getta. Rodzina uciekła stamtąd w dniu likwidacji getta, i znów znalazła schronienie u Słonimskich, w zarządzanym przez nich domu w Świdrze. Byli tam szantażowani, wówczas Słonimski przeprowadził ich do innego swojego mieszkania - na Pradze. Michał Asz ukrywał się wraz z żoną i z jej rodziną na ul. Stalowej, w mieszkaniu na Stalowej 39/41. W sierpniu 1944 r. został lekko ranny po uderzeniu w dom pocisku. Zmarł po wyzwoleniu na skutek odniesionych ran.

 • Poles operations, housing, help
 • contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , acquaintances
 • s. 29-31