Given name: Janina Family name: Wolman

 • NO
 • Female
 • Janina
 • Wolman
 • Kaufman
 • Kowalska
 • Yes
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Szpitalna 5/8;
 • Chłodna (getto); Al. 3 Maja; Podkowa Leśna (ulica nieznana); Foksal 17; Pańska 5 lub 7;
 • Jewish
 • good
 • in an apartment
 • Jej ojciec, Kaufman był właścicielem tartaków i samochodów transportowych, a matka radną miejską. W domu mówiło się po polsku, rodzina była zamożna i zasymilowana. Janina miała dziewięcioro rodzeństwa, trzech braci i sześć sióstr, z których w czasie wojny zginęło troje. Wyszła za mąż za Juliana Kaufmana i miała z nim dwoje dzieci, Alinę i Wacława. Mieszkała z rodziną po stronie aryjskiej, na Szpitalnej. Do getta przenieśli się dzień przed jego zamknięciem, zmuszeni do tego przez Juliana, który wierzył w zapewnienia Niemców o bezpieczeństwie dla Żydów. Zabrali co się dało ze swojego mieszkania i zamieszkali na Chłodnej, w jednym z pokoi w mieszkaniu krawca. Gospodarze okazywali pogardę swoim zasymilowanym lokatorom, uważając się za prawdziwych Żydów. Syn poszedł do pracy w wytwórni sztucznego miodu, ale to nie wystarczało na utrzymanie rodziny, więc wyprzedawali zabrane do getta rzeczy. Zachorowała w getcie na tyfus, rodzina tego nie zgłosiła. Leczył ją kuzyn, lekarz z getta, który codziennie robił jej zastrzyki, dzięki czemu wyzdrowiała. Odwiedzała ich w getcie Teresa Prekerowa, koleżanka córki, która przemycała, uwiązaną na sznurkach pod futrem, żywność dla nich. Na początku 1941 r., wyszła z getta jej córka Alina. Przed pierwszą akcją przesiedleńczą, córka wyprowadziła ją z getta, a później jej męża i syna. Po wyjściu, zatrzymała się na jakiś czas w mieszkaniu Mieczysławy Ćwiklińskiej, koleżanki poznanej w Paryżu, w Al.3 Maja. Ale, ze względu na ogromną popularność swojej gospodyni i zainteresowanie sąsiadów, musiała się przenieść do Podkowy Leśnej, do willi państwa Mergentalerów. Po jakimś czasie sprowadził się do Podkowy również jej mąż Julian i mieszkali tam przez rok. Później zamieszkała z mężem u pani Chlebińskiej, swojej przyjaciółki, najpierw na Foksal 17, a przed powstaniem warszawskim na Pańskiej 5 lub 7.