Pańska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Pańska
  • 5 lub 7
  • in an apartment
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, housing
  • housing assistence , acquaintances
  • Mieszkanie pani Chlebińskiej, w którym, przed powstaniem warszawskim, zamieszkali Julian i Janina Wolmanowie.