Given name: Teresa Family name: Prekerowa

 • NO
 • Female
 • Teresa
 • Prekerowa
 • Dobrska
 • Yes
 • From Warsaw
 • nieznany
 • Polish
 • Poznała Alinę Prądzyńską, z domu Wolman, w domu jej przyjaciółki, Haliny Lisowskiej. Po utworzeniu getta postanowiła pomagać rodzinie Wolmanów. Odwiedzała ich w getcie i przemycała im, uwiązaną na sznurkach pod futrem, żywność. Na początku 1941 r., wyprowadziła z getta Alinę Wolman. Pomagała Alinie wyszukiwać miejsca zamieszkania i pracę.

 • Poles operations, help
 • other help, The Righteous Medal , acquaintances