Al. 3 Maja From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powiśle
  • Al. 3 Maja
  • nieznany
  • in an apartment
  • Poles operations, housing
  • housing assistence , acquaintances
  • Mieszkanie Mieczysławy Ćwiklińskiej, gdzie przez jakiś czas mieszkała Janina Wolman po wyjściu z getta.